Dataset

Vrachtauto's en trekkers; SBI 2008, kenmerken voertuig, 2009-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vrachtauto’s en trekkers (vrachtvoertuigen) op naam van bedrijven naar bedrijfstakken (SBI 2008) en kenmerken van het voertuig. Hieronder vallen de leeftijd van het voertuig, het gewicht volle wagen, het laadvermogen, de milieuklasse en de breedte van het voertuig.

De cijfers hebben betrekking op vrachtvoertuigen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:

  • vrachtvoertuigen die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad,
  • vrachtvoertuigen die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) vrachtvoertuigen op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark. Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle (vracht)voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het (vracht)voertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens van 2009 tot en met 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 oktober 2016 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82434NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82434NED

Aantal vrachtvoertuigen van bedrijven naar branches (SBI 2008), leeftijd, milieuklasse, laadvermogen, gewicht volle wagen, breedte voertuig

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82434NED

Aantal vrachtvoertuigen van bedrijven naar branches (SBI 2008), leeftijd, milieuklasse, laadvermogen, gewicht volle wagen, breedte voertuig