Dataset

Drankverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Drankverstrekkers (SBI 554) Verstrekken van dranken voor consumptie ter plekke, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement en van kleine eetwaren in cafés, bars, discotheken, nachtclubs, bierhallen, buffetten in schouwburgen enz. Exploitatie van zalen voor feesten en partijen met horecaverstrekkingen.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in methoden en procedures rond de productiestatistieken. Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999 Frequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37390CD

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37390CD

Winst - en verliesrekening, omzetspecificatie, personeelskosten, bedrijfslasten, werkzame personen en investeringen per omzetklasse.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37390CD

Winst - en verliesrekening, omzetspecificatie, personeelskosten, bedrijfslasten, werkzame personen en investeringen per omzetklasse.