Dataset

Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (01-01-2017 - 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat gegevens over maatwerkarrangementen verleend in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze gegevens worden verzameld voor de gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deelnemen. Het bestand bevat alleen gegevens van gemeenten die hebben aangeleverd én toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De aangeleverde bestanden worden gecontroleerd door middel van een technische toets om te bepalen of het bestand voldoet aan de afgesproken specificaties. Gemeenten leveren soms meerdere records met informatie over hetzelfde maatwerkarrangement aan. Wanneer een gemeente voor alle leveringen binnen een kalenderjaar een toewijzijzingsnummer heeft aangeleverd worden records van eenzelfde persoon met hetzelfde toewijzingsnummer en type arrangement samengevoegd tot één arrangement. Wanneer er geen toewijzingsnummer aanwezig is worden gegevens over maatwerkarrangementen van dezelfde persoon (in dezelfde gemeente) worden door CBS samengevoegd tot één arrangement wanneer - het type arrangement, de financieringsvorm en de reden beëindiging gelijk zijn én daarnaast- de begin- en einddatum gelijk zijn óf de begindatum van het ene record aansluit op de einddatum van het andere record, met een marge van 3 dagen.De door gemeenten aangeleverde gegevens worden meegenomen in de publicatie nadat deze door de aanleverende gemeente zijn beoordeeld op plausibiliteit en, eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Gemeenten ontvangen van CBS informatie over de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Gemeenten beslissen vervolgens of de gegevens gepubliceerd mogen worden, mede op basis van hun eigen beoordeling van de juistheid en volledigheid van de door hen geleverde gegevens.

Populatie

Personen (in de deelnemende gemeenten) aan wie gedurende de verslagperiode ondersteuning is verleend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In vrijwel alle gevallen zijn dit alleen personen die op enig moment in de verslagperiode ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie Personen (BRP).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080372391

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier