Dataset

Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (01-01-2015 - 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over maatwerkarrangementen verleend in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze gegevens worden verzameld voor de gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deelnemen. Het bestand bevat alleen gegevens van gemeenten die hebben aangeleverd én toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De aangeleverde bestanden worden gecontroleerd door middel van een technische toets om te bepalen of het bestand voldoet aan de afgesproken specificaties. Gemeenten leveren soms meerdere records met informatie over hetzelfde maatwerkarrangement aan. Gegevens over maatwerkarrangementen van dezelfde persoon (in dezelfde gemeente) worden door CBS samengevoegd tot één arrangement wanneer

  • het type arrangement, de financieringsvorm en de reden beëindiging gelijk zijn én daarnaast
  • de begin- en einddatum gelijk zijn óf de begindatum van het ene record aansluit op de einddatum van het andere record, met een marge van 3 dagen.

De door gemeenten aangeleverde gegevens worden meegenomen in de publicatie nadat deze door de aanleverende gemeente zijn beoordeeld op plausibiliteit en, eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Gemeenten ontvangen van CBS informatie over de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Gemeenten beslissen vervolgens of de gegevens gepubliceerd mogen worden, mede op basis van hun eigen beoordeling van de juistheid en volledigheid van de door hen geleverde gegevens.

Populatie

Personen (in de deelnemende gemeenten) aan wie gedurende de verslagperiode ondersteuning is verleend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In vrijwel alle gevallen zijn dit alleen personen die op enig moment in de verslagperiode ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108033085a

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset