Datasets

21 datasets

 • De plaatsing (locaties) van putten grondwaterkwaliteit met KRW (KaderRichtlijn Water) rapportage aanduiding. Dit zijn putten voor diep grondwater te meten (5-25 m). De meetgegevens worden ook in KRW v...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Schouwvlakken

  Geografische vlakken (100x100) waarbinnen inspecties plaatsvinden. De schouwvlakken vormen tezamen een groot raster op een kaart. Deze data bevat onder andere de locatie van het schouwvlak.

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 04/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Locaties en administratieve gegevens van bomen in de openbare ruimte.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 01/26/2023 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Overzicht van de data afkomstig uit de nulmeting kwaliteit openbare ruimte uit 2014, hierbij zijn de volgende gegevens weergegeven: categorie; thema; kwaliteitskenmerk; criterium; Utrechtse maatlat; o...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Dataset

  Grondwater

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Grondwaterkwaliteit Grondwaterkwaliteit 2021 Grondwaterkwaliteit Dataset mbt metingen grondwaterkwaliteit in Utrecht waarbij de volgende informat...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Overzicht van de boomkronen in Zaanstad van particulieren en Gemeente Zaanstad, gezien vanuit de lucht.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Kaartlaag met te verwachten gemiddelde bodemkwaliteit

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dit bestand bevat het kwaliteitsnet deze wordt gevormd door verbindingen te leggen tussen het hoofdwegennet en de economische centra.

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Transport
 • Dit bestand kwaliteitsnet bestaat uitpuntlocaties aangegeven waar de transporteurs in Gelderland hinder ondervinden als gevolg van congestie. Informatie verzameld in voorjaar 2013 via e-mail.

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Transport
 • Een Individuele Behandeling van Afvalwater, (IBA), is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huishouding zuivert. Er bestaan verschillende soorten IBA systemen, maar hebben alle als geme...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water

Filter your results