Dataset

Kadastrale kaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 04/05/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
  • Economy
  • Nature and environment
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren. De kadastrale kaart geeft slechts een indicatie van de ligging van de kadastrale grenzen. Er kunnen geen maten aan worden ontleend.

In de nieuwste versie van de open dataset van de Kadastrale kaart (v5) zijn kwaliteitslabels toegevoegd. Deze labels geven de nauwkeurigheid weer waarmee terreingrenzen op de Kadastrale kaart zijn afgebeeld. Hiermee wordt zichtbaar met welke marge de ingetekende grenzen op de Kadastrale kaart kunnen afwijken van de werkelijke grenzen in het terrein.

Landing page: https://www.kadaster.nl/imkad

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/ad797d3c-0fb1-4a1a-a88b-1f1691765859/attachments/dkkv4.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Kadastrale Kaart WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0?SERVICE=WMS&request=getcapabilities

accessPoint

Kadastrale Kaart WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wfs/v5_0?SERVICE=WFS&request=getcapabilities

accessPoint

Kadastrale Kaart WMTS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wmts/v5_0?SERVICE=WMTS&request=getcapabilities

accessPoint

Documentation

Linked open data Digitale kadastrale kaart (BRK)

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://brk.basisregistraties.overheid.nl

accessPoint