Dataset

Kadastrale Percelen (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 09/28/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
  • Economy
  • Nature and environment
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/e80ad426-1392-4349-9f80-14dae5f1bf57/attachments/CP.PNG
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Cadastral parcels (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/kadaster/cp/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Cadastral parcels (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

Cadastral parcels (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/kadaster/cp/atom/v1_0/index.xml

Cadastral parcels (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM