Dataset

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling 1912 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over door de rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen vanaf 1912. Het gaat daarbij om ondertoezichtstelling (inclusief voorlopige ondertoezichtstelling), voogdij, voorlopige voogdij en voogdij asiel (voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1912

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien. Wanneer dit het geval is, worden deze wijzigingen door het CBS overgenomen.

Wijzigingen per 21 oktober 2014 De tabel is per 2014 stopgezet. Er zijn geen cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek per 2014 stop te zetten.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70809ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70809ned

Voogdij, voogdij asiel, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling voogdij en ondertoezichtstelling per jaar.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70809ned

Voogdij, voogdij asiel, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling voogdij en ondertoezichtstelling per jaar.