Dataset

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling per regio, 1998-2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De Statistiek Kinderbescherming geeft inzicht in de aard en de omvang van door de rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling van minderjarigen (pupillen). Per jaar worden van iedere maatregel de in- en de uitstroom, als ook de stand op 31/12 vermeld. De cijfers zijn beschikbaar per provincie, leeftijd en geslacht.

De tabel is stopgezet. Gegevens beschikbaar over de periode 1998-2002 Voor cijfers over jaren na 2002 zie Voogdij en ondertoezichtstelling

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37900

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37900

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling naar regio, geslacht en leeftijd per verslagjaar.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37900

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling naar regio, geslacht en leeftijd per verslagjaar.