Dataset

Zoogdieren indexen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Trends van dagactieve zoogdieren. Gegevens beschikbaar voor de vos en ree vanaf:1994 Gegevens beschikbaar voor de eekhoorn vanaf:1996 Gegevens beschikbaar voor de haas en konijn vanaf:1997 Frequentie: jaarlijks

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: In verband met het geringe aantal gegevens is de index van de eekhoorn nu vanaf 1996 berekend en die van het konijn en de haas vanaf 1997.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37134

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37134

Trends van zoogdieren. Soorten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37134

Trends van zoogdieren. Soorten.