Dataset

(Voorlopige) voogdij, ondertoezichtstelling; jongeren 0-17 jaar, 2000-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over door de rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen vanaf 2000. Het gaat daarbij om ondertoezichtstelling (inclusief voorlopige ondertoezichtstelling), voogdij, voorlopige voogdij en voogdij asiel (voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen) van jongeren van 0 tot 18 jaar.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien. Wanneer dit het geval is, worden deze wijzigingen door het CBS overgenomen.

Wijzigingen per 23 september 2016: De tabel wordt nu stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20130NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20130NED

(Voorlopige) voogdij, ondertoezichtstelling, jongeren 0 tot 18 jaar Voogdij asiel, pupillen, kinderbescherming

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20130NED

(Voorlopige) voogdij, ondertoezichtstelling, jongeren 0 tot 18 jaar Voogdij asiel, pupillen, kinderbescherming