Dataset

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling 1912 - 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over door de rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen vanaf 1912. Het gaat daarbij om ondertoezichtstelling (inclusief voorlopige ondertoezichtstelling), voogdij, voorlopige voogdij en voogdij asiel (voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1912

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien. Wanneer dit het geval is, worden deze wijzigingen door het CBS overgenomen.

Wijzigingen per 21 oktober 2014 De tabel is per 2014 stopgezet. Er zijn geen cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek per 2014 stop te zetten.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70809ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70809ned

Voogdij, voogdij asiel, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling voogdij en ondertoezichtstelling per jaar.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70809ned

Voogdij, voogdij asiel, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling voogdij en ondertoezichtstelling per jaar.