Dataset

Internationale handel en doorvoer; vervoerwijze, 2007-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in de internationale goederenstromen vanuit, naar en door Nederland. De tabel geeft voor de invoer-, uitvoer- en doorvoerstromen de waarde en het brutogewicht van de vervoerde goederen per NSTR-goederenhoofdstuk, vervoerwijze en werelddeel van lading of lossing.

Deze publicatie is mede tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2017

Status van de cijfers: De gegevens in deze tabel zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 februari 2020 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83819NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83819NED

Internationale handel, transport, doorvoer. Werelddelen, goederenhoofdstukken, type stroom, waarde en gewicht, vervoerwijze

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83819NED

Internationale handel, transport, doorvoer. Werelddelen, goederenhoofdstukken, type stroom, waarde en gewicht, vervoerwijze