Dataset

Caribisch Nederland; in- en uitvoergewicht, vervoerwijze, SITC per eiland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de in- en uitvoer van goederen naar overgeslagen brutogewicht van Caribisch Nederland naar vervoerwijze en goederensoort. De gegevens zijn ingedeeld naar secties volgens SITC (Standard International Trade Classification).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers over het goederenvervoer van Caribisch Nederland zijn gebaseerd op het door Internationale Handel gaafgemaakte bronmateriaal. De cijfers van 2013 tot en met 2018 zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 13 juni 2019 Toegevoegd zijn cijfers over 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer een half jaar na afloop van het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83457NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83457NED

Invoergewicht en uitvoergewicht Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba) voor zeevaart en luchtvaart, goederenindeling SITC

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83457NED

Invoergewicht en uitvoergewicht Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba) voor zeevaart en luchtvaart, goederenindeling SITC