Dataset

Overgewicht jongeren (2 tot 25 jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aandeel jongeren van 2 tot 25 jaar met overgewicht. Voor kinderen tot 12 jaar is dit opgegeven door een ouder/verzorger.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. Deze onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2014.

Frequentie: Jaarlijks.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 mei 2024: De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2024 worden medio 2025 verwacht.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20331NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20331NED

Leefstijl, overgewicht Geslacht, leeftijd, geboorteland, herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20331NED

Leefstijl, overgewicht Geslacht, leeftijd, geboorteland, herkomst