Dataset

Gezondheid, leefstijl en overgewicht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/26/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de ervaren algemene gezondheid, psychische gezondheid, beperkingen en enkele leefstijlfactoren van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers tot 2014 zijn afkomstig uit de jaarlijkse Gezondheidsenquête van het CBS. De cijfers vanaf 2014 zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut. De cijfers zijn uitgesplitst naar geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2022 De tabel wordt aangevuld met cijfers over 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers zullen in het vierde kwartaal 2023 beschikbaar komen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26026NED

Gezondheid en lichamelijke beperking, leefstijl, bewegen en overgewicht geslacht, leeftijd, marges.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26026NED

Gezondheid en lichamelijke beperking, leefstijl, bewegen en overgewicht geslacht, leeftijd, marges.