Dataset

Leefstijl; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/07/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 30 juni 2023: De cijfers van ‘Mantelzorger’, 'Zwaar belaste mantelzorgers' en 'Consumptie van groente' zijn gecorrigeerd omdat de missende waarden niet goed werden meegenomen in de berekening van de percentages. De correcte percentages wijken soms licht af (maximaal 0,7 procentpunt) van de eerder gepubliceerde percentages. Enkele marges zijn aangepast zodat bij een percentage de bovengrens niet boven de 100 uitkomt. Het persoonskenmerk ‘Herkomstland’ is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In maart 2024 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85457NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85457NED

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, welvaart

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85457NED

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, welvaart