Dataset

Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken; 2010-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 24/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Webservice (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

Deze tabel beschrijft de leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van leefstijl en preventief gedrag:

 • roken
 • alcoholgebruik
 • lengte, gewicht, ondergewicht en overgewicht
 • gebruik van de anticonceptiepil
 • preventief onderzoek
 • griepvaccinatie
 • lichamelijke activiteit De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar diverse persoonskenmerken. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Deze tabel is stopgezet, omdat er met ingang van statistiekjaar 2014 een nieuwe tabel is gestart. Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013 Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 5 april 2016: De cijfers van 2013 zijn aangevuld met de uitsplitsing naar inkomen, vermogen en welvaart.

Wijzigingen per 8 april 2015: De cijfers over lichamelijke activiteit zijn gewijzigd voor de jaren 2012 en 2013. De berekening bleek niet correct, waardoor onder andere de cijfers over het voldoen aan de Nederlandse norm gezond bewegen te hoog uitkwamen. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Cijfers over de jaren vanaf 2014 over leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek staan in tabel Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken. Zie paragaaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81177ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81177ned

Roken, alcohol, onder- en overgewicht, pilgebruik, preventief onderzoek en lichamelijke activiteit naar diverse persoonskenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81177ned

Roken, alcohol, onder- en overgewicht, pilgebruik, preventief onderzoek en lichamelijke activiteit naar diverse persoonskenmerken.