Dataset

Leefstijl, preventief onderzoek; geslacht en leeftijd; 2010-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van leefstijl en preventief gedrag:

  • roken
  • alcoholgebruik
  • lengte, gewicht, ondergewicht en overgewicht
  • gebruik van de anticonceptiepil
  • preventief onderzoek
  • griepvaccinatie
  • lichamelijke activiteit De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013 Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 22 maart 2018: Geen, deze tabel is stopgezet Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet, omdat cijfers over deze onderwerpen per 2014 zijn opgenomen in andere tabellen, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81175ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81175ned

Roken, alcohol, onder- en overgewicht, pilgebruik, preventief onderzoek
en lichamelijke activiteit naar geslacht en leeftijd.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81175ned

Roken, alcohol, onder- en overgewicht, pilgebruik, preventief onderzoek
en lichamelijke activiteit naar geslacht en leeftijd.