Dataset

Leefstijl; persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 17-03-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 17 maart: Cijfers over 2022 werden toegevoegd. Informatie over coronavaccinatie voor personen van 12 jaar of ouder werd toegevoegd. Daarnaast werd onderwijsniveau (driedeling) toegevoegd voor de jaren 2014 tot en met 2017. En voor 2016 werden de Beweegrichtlijnen toegevoegd. Voor een aantal leeftijden werden de missende waarden (puntjes) vervangen door waarden omdat voor een gedeelte van de leeftijd er wel data beschikbaar zijn voor de periode 2014-2021. Bijvoorbeeld bij risico ongeplande zwangerschap, 16-49 jaar is nu voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar een percentage ingevuld. In het label " risico ongeplande zwangerschap " kan de lezer zien dat deze vraag alleen gesteld werd aan personen van 16 tot en met 49 jaar, en dat de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar dus eigenlijk betrekking heeft op de groep van 16 tot 18 jaar. De cijfers over het gebruik van de e-sigaret in de jaren 2016 tot en met 2018 zijn verwijderd. Deze cijfers waren gebaseerd op een wezenlijk andere vraagstelling dan de cijfers over de jaren daarna en waren daardoor niet goed vergelijkbaar. De cijfers over het gebruik van de e-sigaret in de jaren 2016 tot en met 2018 zijn terug te vinden in het archief van Statline, in de tabel 'Leefstijl, preventief gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021' (zie punt 3), 'Leefstijl, preventief gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In maart 2023 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85457NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85457NED

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, welvaart

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85457NED

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, welvaart