Dataset

Leefstijlen per gemeenteniveau

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

De leefstijlatlas koppelt demografische gegevens aan interesses, wensen en behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding. Noord-Hollanders worden daarbij op een toegankelijke en praktische manier ingedeeld in 7 segmenten met een eigen kleur. De segmenten vertegenwoordigen een karakteristieke leefstijl, die tot uiting komt in het vrijetijdsgedrag: variërend van ‘creatief en inspirerend rood’ tot ‘rustig groen’. Gegevens zijn op gemeenteniveau.

Landing page: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Leefstijlatlas-biedt-schat-aan-gegevens-over-vrijetijdsgedrag.htm

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoapps.noord-holland.nl/waf/thumbnails/Leefstijl_gemeenten.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Leefstijlen_per_gemeenteniveau45603

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Leefstijlen_per_gemeenteniveau

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint