Dataset

Leefstijl; overgewicht (jongeren 2 tot 25 jaar), 2000-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal jongeren van 2 tot 25 jaar met overgewicht.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. Deze onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.

Frequentie: jaarlijks.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2023 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door nieuwe tabel

  • Overgewicht jongeren (2 tot 25 jaar) Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71851ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71851ned

Leefstijl, overgewicht, overgewicht, jongeren 2 tot 25 jaar Geslacht, herkomst, leeftijd, landsdeel

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71851ned

Leefstijl, overgewicht, overgewicht, jongeren 2 tot 25 jaar Geslacht, herkomst, leeftijd, landsdeel