Dataset

Overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen van 2 tot 20 jaar

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft voor de leeftijdsgroep van 2 tot 20 totaal en naar geslacht het percentage met (ernstig) overgewicht. De gegevens zijn afkomstig van de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS. Het CBS houdt deze enquête met het doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. De cijfers met betrekking tot overgewicht bij kinderen zijn afkomstig uit zelfrapportage van lengte en gewicht. Uit onderzoek is bekend dat dit bij volwassenen leidt tot onderrapportage van (ernstig) overgewicht. Voor kinderen is dit nog niet onderzocht, maar naar verwachting is ook hier sprake van onderrapportage. Voor kinderen tot 12 jaar zijn de vragen beantwoord door één van de verzorgers van het kind (doorgaans de moeder). Een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van overgewicht bij volwassenen van 18 jaar of ouder is de Body Mass Index (BMI). Deze BMI-waarde wordt verkregen door het lichaamsgewicht (in kilo's) te delen door de lichaamslengte (in meters) in het kwadraat. Overgewicht treedt op bij een index van 25 kg/m² of hoger. Vanaf een index van 30 kg/m² is er sprake van ernstig overgewicht of obesitas. Voor de bepaling van overgewicht- en ernstig overgewicht bij kinderen is gebruik gemaakt van criteria die door World Health Organisation zijn vastgesteld. {Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. Tim J Cole, Mary C Bellizzi, Katherine M Flegal, William H Dietz. BMJ 2000;320:1-6}. De criteria zijn dusdanig gekozen dat ze vanaf 18-jarige leeftijd corresponderen met de geaccepteerde waarden voor overgewicht (index => 25 kg/m²) en obesitas (index => 30 kg/m²). Onder de 18 jaar zijn per leeftijd en geslacht grenswaarden bepaald voor de BMI waarboven sprake is van overgewicht of obesitas.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 4 augustus 2011 Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70848ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70848ned

Overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen van 2 tot 20 jaar naar geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70848ned

Overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen van 2 tot 20 jaar naar geslacht.