Dataset

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de totale in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans per eiland van Caribisch Nederland weer. Een totaal voor Caribisch Nederland is niet beschikbaar. Vanwege de aansluiting bij de Nederlandse definitie betreffende in- en uitvoer, wordt de handel tussen de eilanden onderling meegeteld. Bij het publiceren van een totaalcijfer voor Caribisch Nederland zou dit leiden tot een overschatting. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn per 10 oktober 2010 een openbaar lichaam van Nederland geworden.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2011 voor in- en uitvoer van Bonaire, vierde kwartaal 2011 voor invoer Sint Eustatius, eerste kwartaal 2012 voor invoer van Saba en tweede kwartaal 2012 voor uitvoer van Saba en Sint Eustatius. Deze verschillende startdata zijn het gevolg van verschillen in de start van de waarneming van de gegevens op de diverse eilanden.

Status van de cijfers: De cijfers over de internationale handel van Caribisch Nederland kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer vijf maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling. In het tweede kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 8 november 2022: De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van het tweede kwartaal 2022 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na afloop van het verslagkwartaal.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82658NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82658NED

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82658NED

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).