Dataset

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC-1, landen, vanaf 1917

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een historische tijdreeks met cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde uitgesplitst naar goederencategorieën (SITC-secties), werelddelen en een aantal landen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1917.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2022: De cijfers over 2021 zijn gecorrigeerd. Voor mei 2021 bleek een klein deel van de broninformatie onterecht niet te zijn meegenomen. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen in het vierde kwartaal na het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84407NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84407NED

Historie in- en uitvoerwaarde; SITC (1 digit) en landen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84407NED

Historie in- en uitvoerwaarde; SITC (1 digit) en landen.