Dataset

Internationale handel; in- en uitvoer historie 1917-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een tijdreeks met cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde uitgesplitst naar goederencategorieën (SITC-secties), energie, en een aantal landen en continenten.

Gegevens beschikbaar: van 1917 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 7 augustus 2017: De definitieve cijfers van 2016 zijn toegevoegd. Door voortschrijdende inzichten zijn vanaf statistiekjaar 2015 de handelsstromen herzien. Als gevolg hiervan komt de totale goederenuitvoer (niet-reëel) 8 miljard euro lager uit. Bij de totale goedereninvoer is dit 10 miljard euro minder. Door de herziening zijn de cijfers van 2015 niet precies vergelijkbaar met die van 2014. Tevens zijn uit de in- en uitvoercijfers van 2015 de waarden van de post- en fiscale zegels (49070010), bankbiljetten (49070030), monetair goud (71082000) en munten (71189000) verwijderd conform de Foreign Trade Statistics (FTS) verordening van Eurostat. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917. Zie paragraaf 3."

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70792ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70792ned

In- en uitvoerwaarde; historische reeksen uitgesplitst naar energie en de goederen volgens SITC naar landen(groepen).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70792ned

In- en uitvoerwaarde; historische reeksen uitgesplitst naar energie en de goederen volgens SITC naar landen(groepen).