Dataset

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde energie per drager, 1996-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt de Nederlandse in- en uitvoerwaarde van energie uitgesplitst naar energiedrager.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers over 2017 en 2018 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 september 2018: Geen, deze tabel is stopgezet. De samenstelling van energie(dragers) volgens de goederennaamlijst van de Internationale handelsstatistiek is in de loop der jaren gewijzigd. Daarom is het niet langer mogelijk een lange en eenduidige tijdreeks te publiceren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Nee.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37333

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37333

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37333

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.