Dataset

Productie gebouwen, prijsindex 2015=100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van de door het CBS berekende bouwproductie. Deze productie wordt berekend aan de hand van door gemeenten afgegeven bouwvergunningen met een waarde van 50 duizend euro of meer, en de daarop vermelde bouwkosten. Met behulp van onder andere gemiddelde wachttijden alvorens de bouw start en bouwtijden worden op basis van deze vergunningen de productie berekend. Met behulp van de in de tabel genoemde prijsindexcijfers wordt de invloed van prijsveranderingen op de bouwproductie geëlimineerd. Deze prijsindex is daarom te gebruiken als deflator om de volumeontwikkeling van de bouwproductie te berekenen. De prijsindexcijfers worden berekend voor 2 secties (Nieuwbouw en Overige bouw) en 3 sectoren (woningen, gebouwen voor de marktsector en gebouwen voor de budgetsector).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015

Status van de cijfers: De prijsindexcijfers in deze tabel zijn definitief tot en met het 1e kwartaal 2023 en het jaarcijfer 2022.

Wijzigingen per 30 april 2024: Cijfers van het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Vanwege een methodeverbetering zijn de indexcijfers voor de deelreeks Nieuwbouwwoningen in de periode 2019 kwartaal 3 en de deelreeks Bestaande bouw marktsector in de periode 2021 kwartaal 3 gecorrigeerd met 0,1 indexpunt. De verbetering heeft betrekking op de onderliggende prijsindexcijfers die gebruikt worden om de invloed van prijsveranderingen op de bouwproductie te elimineren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In juli 2024 verschijnen de voorlopige cijfers van het 2e kwartaal 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83547NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83547NED

Prijsindexcijfers van de productie: Totale bouwproductie, Nieuwbouw en Overige bouw van woningen, markt- en budgetsector.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83547NED

Prijsindexcijfers van de productie: Totale bouwproductie, Nieuwbouw en Overige bouw van woningen, markt- en budgetsector.