Dataset

Prijsindexcijfers van de productie van gebouwen, 2000 - 2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS publiceert gegevens over de bouwproductie in waardebedragen. Deze waardebedragen verschaffen echter geen inzicht in de volumeontwikkeling van de bouwproductie doordat zij mede worden beïnvloed door prijsveranderingen. Die invloed kan geëlimineerd worden met behulp van de Productie-index gebouwen, die wordt afgeleid van de reeks "Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000=100". Vanaf het 2e kwartaal 2009 worden hiervoor de gekoppelde cijfers uit de reeks 2005=100 gebruikt. De productie-index van gebouwen geeft de verhouding weer tussen de productie bouwnijverheid in actuele (lopende) prijzen en de productie in prijzen van het jaar 2000 (constante prijzen). Bij de omschakeling van de berekening van de prijsindexcijfers prijspeil 1995 naar prijspeil 2000 is de methodologie ongewijzigd. Veranderingen in het verloop van de prijsindexcijfers van de productie, prijspeil 2000 ten opzichte van de eerder gepubliceerde indexreeks op prijspeil 1995 worden veroorzaakt door de toepassing van de nieuwe reeks "Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000=100".

In de tabel zijn de volgende productie-indexcijfers te selecteren:

  • Totaal nieuwbouw en overige bouw,
  • Totaal nieuwbouw,
  • Nieuwbouw woningen
  • Nieuwbouw marktsector,
  • Nieuwbouw budgetsector,
  • Totaal overige bouw,
  • Overige bouw woningen,
  • Overige bouw marktsector,
  • Overige bouw budgetsector.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2000 tot en met 4e kwartaal 2016 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 januari 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door Productie gebouwen, prijsindex 2015 = 100. Zie paragraaf 3.

Koppeladvies Wanneer u de uitkomsten van de Prijsindexcijfers van de productie van gebouwen in een tijdreeks wilt plaatsen, kunt u de reeksen op prijspeil 1995 en op prijspeil 2000 koppelen. Hierbij moet vanaf het 2e kwartaal in de reeks op prijspeil 2000 de procentuele ontwikkeling ten opzichte van het 1e kwartaal 2005 berekend worden, omdat het prijsindexcijfer voor het 1e kwartaal 2005 het laatst gepubliceerde cijfer in de reeks prijspeil 1995 is geweest. Deze ontwikkeling moet vervolgens worden 'gezet op' de index van het 1e kwartaal 2005 van de reeks op prijsniveau 1995. De prijsindex voor het 2 kwartaal 2005 van de gekoppelde reeks wordt bepaald door de ontwikkeling tussen het 1e kwartaal 2005 en 2e kwartaal 2005 te bepalen volgens de reeks prijspeil 2000 en deze te vermenigvuldigen met de index van het 1e kwartaal 2005 volgens de reeks op prijspeil 1995. In het voorbeeld : (119/120) x 148 = 147 (afgerond). Voor het 3e kwartaal 2005 wordt de index volgens dezelfde lijn berekend, waarbij in verband met afrondingsproblemen telkens de mutatie ten opzichte van het 1e kwartaal 2005 moet worden berekend.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70979ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70979ned

Prijsindexcijfers van de productie: totale productie bouwnijverheid, nieuwbouw en overige bouw van woningen, markt- en budgetsector.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70979ned

Prijsindexcijfers van de productie: totale productie bouwnijverheid, nieuwbouw en overige bouw van woningen, markt- en budgetsector.