type-icon

Dataset

Covid-19 aantallen per gemeente per publicatiedatum

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 28/02/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
 • Description
 • Download (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Dit bestand bevat de volgende aantallen:

 • (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen,
 • (aantal nieuw gemelde) ziekenhuisopnames en
 • (aantal nieuw gemelde) sterfgevallen
  naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM.
  De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020).

Het bestand is als volgt opgebouwd:
- Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum:
> Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul).
> Een record voor elke GGD, voor de aantallen meldingen waarbij de gemeente niet bekend is. Ook deze records worden altijd toegevoegd, dus ook als de aantallen 0 (nul) zijn.

Ook zijn kolommen voor diverse regionale indelingen toegevoegd. In de beschrijving van de variabelen hieronder wordt per regio beschreven hoe deze zijn bepaald.

Beschrijving van de variabelen:

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_publication: Datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM.

Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de patiënt, gecodeerd volgens CBS. Vanaf 1 januari 2021 heeft een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Tot 7 januari 2021 is voor de open Covid-19 data gebruik gemaakt van de oude gemeente indeling. Vanaf 7 januari 2021 is de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken. Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel. Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord.

Municipality_name: Naam van de gemeente.

Province: Naam van de provincie.
Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode.
Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn.
Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid

Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio
Dit is de naam van de veiligheidregios zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code).
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Municipal_health_service: Naam van de GGD.
GGD op basis van gemeente (woonplaats van de patiënt). Indien deze niet bekend is wordt hier de GGD die de melding heeft gedaan ingvuld.
Zie ook: https://www.ggd.nl

ROAZ_region: Naam van de ROAZ-regio.
ROAZ-regio op basis van de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is op basis van meldende GGD (alleen wanneer een GGD geografisch kan worden gematched met een ROAZ-regio).
Zie ook: https://www.lnaz.nl/acute-zorg

Total_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Hospital_admission: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen en op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM.
Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de GGD niet altijd op de hoogte is van ziekenhuisopname als deze na melding plaatsvindt.
Tot 1 juni werden alleen ernstig zieke mensen getest, een groot deel van deze mensen was al, of werd kort daarna opgenomen. Hierdoor waren gedurende de eerste golf de door de GGD geregistreerde ziekenhuisopnames meer volledig. Per 1 juni kan iedereen zich laten testen en worden meer mensen in een vroeg stadium getest, hierdoor wordt de GGD niet altijd, of met vertraging, op de hoogte gebracht van een ziekenhuisopname. Daarom benoemt het RIVM sinds 6 oktober actief de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/geonet...

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
Email: EPI-datamanagement@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/5f6bc429-1596-490e-8618-1ed8fd768427/attachments/

Download

download

Download ZIP Publiek domein

download

download

Download ZIP Publiek domein

download