Dataset

Spoorvervoer; internationaal goederenvervoer per maand, 1996 - 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
  • Railway
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Internationaal goederenvervoer per spoor (lading en -tonkilometer) naar landsdeel, landen van lading/lossing en naar goederensoort. 1996-2006; 1996 kw I - 2006 kw IV; 1996 jan - 2006 dec Gewijzigd op 15 maart 2007 Verschijningsfrequentie: STOPGEZET

Door een combinatie van factoren is de waarneming en verwerking van gegevens over het goederenvervoer per spoor niet meer volledig. Enerzijds is dit het gevolg van het vrijgeven van de markt voor spoorvervoer, anderzijds wordt ter vermindering van de administratieve lastendruk gezocht naar alternatieve waarnemingsmethoden. In verband daarmee is de publicatie van gegevens over het binnenlandse en internationale goederenvervoer per spoor stopgezet. Een nieuwe reeks met kerncijfers over het vervoer per spoor is terug te vinden in de StatLinetabel Spoor; goederenvervoer in ladinggewicht en ladingtonkilometer.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen 2003

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37214HVV

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37214HVV

Internationaal goederenvervoer per spoor (lading en - tonkilometer) naar landsdeel, landen van lading/lossing en naar goederensoort.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37214HVV

Internationaal goederenvervoer per spoor (lading en - tonkilometer) naar landsdeel, landen van lading/lossing en naar goederensoort.