Dataset

Biomassa - slib van afvalwaterbehandelingen ter plaatse 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 11/29/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid slib van afvalwaterbehandelingen ter plaatse in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Deze categorie bestaat met name uit zuiveringsslib en vetten van plantaardige oorsprong en voedselbereiding. Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 'slib van afvalwaterbehandelingen ter plaatse' een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel een VGI reststroom genoemd.

In het kader van het vraagstuk over biomassa als reststromen en het waarderen hiervan, is vanuit de provincie Zuid-Holland een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende biomassa die beschikbaar is de provincie. Om hiermee uiteindelijk een duidelijk beeld te schetsen van de potentie en locatie van de hoeveelheid biomassa. Hiermee kunnen uiteindelijk meerdere mogelijkheden worden onderzocht om de hoeveelheid biomassa tot in zijn volste vorm te waarderen. Buiten het aanleveren van een inventarisatie is ook de locatie een belangrijk aspect voor de provincie en daarom zullen ook interactieve kaarten worden aangeleverd.

Landing page: https://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Docs/Biomassa/rapport.pdf%5EHerkomst%20en%20bewerkingen%20gegevens

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3ABIOMASSA_2019_SLIB_AFVALWATERBEHANDELINGEN_TER_PLAATSE&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BIOMASSA_2019_SLIB_AFVALWATERBEHANDELINGEN_TER_PLAATSE

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BIOMASSA_2019_SLIB_AFVALWATERBEHANDELINGEN_TER_PLAATSE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

BIOMASSA_2019_SLIB_AFVALWATERBEHANDELINGEN_TER_PLAATSE feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Totaal_in_kg nvarchar type Totaal in kg
name Totaal_in_ton numeric type Totaal in ton
name Totaal_in_Kton numeric type Totaal in kiloton
name Gemeentenaam nvarchar type Gemeente

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Slib van afvalwaterbehandelingen ter plaatse

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_biomassa/MapServer

accessPoint