Dataset

ARCHIEF - Biomassa - diverse afvalstromen op provinciaal niveau 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/25/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Diverse afvalstromen op provinciaal niveau. Stro van granen, peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzaden, Reststromen uit de bloembollensector, Bermgras, Gemeentelijk groenafval, Slootmaaisel, Natuurgras

Landing page: https://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Docs/Biomassa/rapport.pdf%5EHerkomst%20en%20bewerkingen%20gegevens

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3ABIOMASSA_2019_DIVERSE_PROVINCIAAL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BIOMASSA_2019_DIVERSE_PROVINCIAAL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Biomassa - diverse afvalstromen op provinciaal niveau 2019

BIOMASSA_2019_DIVERSE_PROVINCIAAL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Biomassa - diverse afvalstromen op provinciaal niveau 2019

Data schemes

BIOMASSA_2019_DIVERSE_PROVINCIAAL feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Provincienaam nvarchar type Provincienaam
name Afvalstroom_1 numeric type Definitie onbekend
name Afvalstroom_2 numeric type Definitie onbekend
name Afvalstroom_3 numeric type Definitie onbekend
name Afvalstroom_4 numeric type Definitie onbekend
name Afvalstroom_5 numeric type Definitie onbekend
name Afvalstroom_6 numeric type Definitie onbekend
name Afvalstroom_7 numeric type Definitie onbekend

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Diverse reststromen op provinciaal niveau

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_biomassa/MapServer

accessPoint