Dataset

Actuele koolstofopslag biomassa

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft voor elke cel de koolstofopslag in houtige biomassa weer, uitgedrukt in kg C per hectare per jaar, op basis van een modelmatige aanpak. De koolstofopslag is bepaald op basis van de jaarlijkse aanwas van houtige biomassa en boomsoort-specifieke kennisgetallen voor koolstofinhoud. Uit Nederlands en Vlaams onderzoek is de bijgroei van biomassa van verschillende boomsoorten bekend (Van de Walle et al. 2005, Schelhaas et al. 2014, Schelhaas & Clerkx 2015). Hierbij wordt de volledige bijgroei van bomen in beschouwing genomen (stamhout, takken en wortels). De jaarlijkse aanwas van biomassa is mede bepaald door de geschiktheid van locaties voor bijgroei van bos, op basis van bodemeigenschappen zoals bodemtype en grondwaterstand. De combinatie van de potentiële aanwas van houtige biomassa en kengetallen voor verschillende boomsoorten bepalen de ruimtelijke verdeling van koolstofopslag. De methode is gebaseerd op een methode die voor Vlaanderen is ontwikkeld (Lettens et al. 2014). De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

rivm_r58_gm_actuelekoolstofopslagbiomassa

OGC:WMS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms

OGC:WMS