Dataset

Milieurekeningen; netto energieverbruik, 1990-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het (fysieke) netto verbruik van energie door de Nederlandse economische activiteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verbruik van verschillende energiedragers. Het netto energieverbruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan huishoudens. Deze gegevens zijn afkomstig uit de energierekeningen die als onderdeel van de milieurekeningen jaarlijks worden opgesteld. Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om het effect van de economische prestaties van Nederland voor het verbruik van energie cijfermatig in beeld te brengen. Met behulp van de energierekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende energiedragers voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

De cijfers uit de energierekeningen zijn consistent met de concepten en definities van de nationale rekeningen en wijken daardoor af van de cijfers uit de energiebalans.

Bedrijven en instellingen zijn uitgesplitst naar bedrijfstak op basis van de Standaard Bedrijfs Indeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2011

Status van de cijfers: De gegevens over 2011 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Milieurekeningen; energieverbruik door bedrijven en huishoudens. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81410ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81410ned

Netto energieverbruik van bedrijfstakken en huishoudens Energieverbruikers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81410ned

Netto energieverbruik van bedrijfstakken en huishoudens Energieverbruikers