Dataset

Milieurekeningen; kerncijfers 1995-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel met kerncijfers uit de milieurekeningen en de nationale rekeningen geeft per bedrijfstak de bijdragen aan bepaalde milieuaspecten zoals broeikaseffect, verzuring, milieukosten en milieubelastingen weer. Daarnaast zijn ter vergelijking enkele economische kenmerken uit de nationale rekeningen zoals bruto toegevoegde waarde en arbeidsvolume werkzame personen opgenomen.

In de milieurekeningen wordt de relatie tussen de Nederlandse economie en het milieu beschreven. Doordat de milieurekeningen consistent zijn met de concepten van de nationale rekeningen, kunnen de ontwikkelingen op het vlak van het milieu direct met de macro-economische ontwikkelingen in Nederland worden vergeleken.

Voor de milieurekeningen wordt gebruik gemaakt van cijfers uit de milieustatistieken. Het belangrijkste verschil tussen de milieustatistieken en de milieurekeningen is dat de milieurekeningen en de nationale rekeningen uitgaan van het ingezetene principe terwijl de milieustatistieken als basis het Nederlands grondgebied hanteren.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012

Status van de cijfers: Cijfers tot en met 2010 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 november 2014 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Milieurekeningen; kerncijfers. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81409ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81409ned

Economie en Milieu; Milieurekeningen; Luchtemissies; Wateremissies Herkomst en Bestemming

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81409ned

Economie en Milieu; Milieurekeningen; Luchtemissies; Wateremissies Herkomst en Bestemming