Dataset

Milieurekeningen; watergebruik 2003-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de waterrekeningen samen. Hierin kan men het (fysieke) gebruik van water door de Nederlandse activiteiten terugvinden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van leidingwater, gebruik en de onttrekking van grondwater en van oppervlaktewater. Het gebruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit (inclusief huishoudens), per soort water en per jaar de omvang van het gebruik wordt weergegeven. De soorten water die worden meegenomen zijn leidingwater, grondwater oppervlaktewater. Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de econo- mische gegevens in de Nationale rekeningen, is het mogelijk om het effect van de economische prestaties van Nederland voor het gebruik van water uit het natuurlijk milieu cijfermatig in beeld te brengen. Met behulp van de waterrekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opge- steld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende soorten water voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Frequentie: jaarlijks (t/m 2008).

Reden stopzetting: Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80693ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80693ned

Milieurekeningen: watergebruik Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80693ned

Milieurekeningen: watergebruik Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water