Dataset

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over doodgeboren kinderen na een zwangerschapsduur van 24+ weken en 28+ weken. Deze gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd van de moeder en kenmerken van de geboorte (volgorde van geboorte uit de moeder, enkel-of meervoudige geboorte).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 augustus 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in de tabel opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82607NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82607NED

Doodgeboren kinderen Geslacht, leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82607NED

Doodgeboren kinderen Geslacht, leeftijd moeder, kenmerken geboorte