Dataset

Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder op 31 december (aantallen per duizend vrouwen) en cijfers over levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder op de laatste verjaardag. Deze gegevens zijn uit te splitsen naar volgorde van geboorte uit de moeder en burgerlijke staat van de moeder. Het betreft levend geboren kinderen onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 4 augustus 2023: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37744ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37744ned

Levendgeborenen naar volgorde geboorte uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd, leeftijd van de moeder en relatieve cijfers per duizend vrouwen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37744ned

Levendgeborenen naar volgorde geboorte uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd, leeftijd van de moeder en relatieve cijfers per duizend vrouwen.