Dataset

Caribisch Nederland; levend geboren kinderen, leeftijd van de moeder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de leeftijd waarop moeders een kind krijgen op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hierbij wordt het aantal levendgeborenen gepresenteerd naar de leeftijd van de moeder op het moment waarop het kind wordt geboren. Bij de aantallen levendgeborenen gaat het om 3-jaarstotalen. De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 april 2023: Nieuwe cijfers over 2020-2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 2e kwartaal van 2024 worden nieuwe cijfers toegevoegd.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20254NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20254NED

Levend geboren, kinderen, geboorte, leeftijd moeder, regio, Saba, Bonaire Sint Eustatius, Caribisch gebied

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20254NED

Levend geboren, kinderen, geboorte, leeftijd moeder, regio, Saba, Bonaire Sint Eustatius, Caribisch gebied