Dataset

Ziekenhuizen in Nederland (september 2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Locaties van alle ziekenhuizen in Nederland (algemene en academische ziekenhuizen inclusief de buitenpoliklinieken). Het betreft de situatie van september 2013. Het bestand bestaat uit een locatienaam, organisatienaam en adresgegevens.

Landing page: http://zorgatlas.nl/zorg/ziekenhuiszorg/algemene-en-academische-ziekenhuizen/aanbod/locaties-algemene-en-academische-ziekenhuizen-2013/#breadcrumb

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

inspire:hospitals_2013

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://data.rivm.nl/geo/inspire/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

inspire:hospitals_2013

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://data.rivm.nl/geo/inspire/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint