Dataset

Strafrechtelijk gedetineerden op 30 september met hun zwaarste misdrijf (vanaf 01-01-2005)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat een selectie van variabelen uit de zogeheten Tenuitvoerlegging Persoonsgebonden straffen/ Gevangeniswezen (TULP/GW)-registratie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Iedere regel vertegenwoordigt een gedetineerde. Dit data-ontwerp bevat van alle personen die op 30 september van een bepaald jaar strafrechtelijk gedetineerd zijn de kenmerken van de detentie zoals de verblijfstitel, begindatum en strafduur, het zwaarste delict waarvoor men op dat moment gedetineerd was en kenmerken van de gedetineerde zoals het rinnummer en het versleutelde SKN-nummer.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verstrekt het CBS vier soorten bestanden: alle personen die in een bepaald jaar instromen in detentie, alle personen die in een bepaald jaar uitstromen uit detentie, alle personen die op 30 september van een bepaald jaar gedetineerd zijn en alle personen die op 31 december van een bepaald jaar gedetineerd zijn. Dit bestand bevat personen die voorkomen in het populatiebestand op 30 september van het betreffende jaar. Van elke persoon is bepaald wat het zwaarste delict is waarvoor deze persoon op 30 september van het betreffende jaar gedetineerd is. De delicten zijn ingedeeld op basis van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010. De kenmerken van de detentie hebben betrekking op de straf waarvoor de tenuitvoerlegging op 30 september van het betreffende jaar loopt.

Populatie

In dit bestand bevinden zich alle personen die op 30 september van een bepaald jaar strafrechtelijk gedetineerd zijn. Het betreft zowel gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet in eerste aanleg zijn veroordeeld (verblijvende in Huizen van Bewaring) als gedetineerden die zijn veroordeeld (verblijvende in gevangenissen). Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in dit bestand.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410804389ab

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier