Dataset

Strafrechtelijke afdoeningen; jongeren 12 tot 25 jaar, 2000-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal rechtbankstrafzaken dat door het Openbaar Ministerie (OM) is afgedaan en het aantal rechtbankstrafzaken dat door de rechter in eerste aanleg is afgedaan. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011

Status van de cijfers De cijfers over 2011 zijn voorlopig, de overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71000ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71000ned

Strafrechtelijke afdoeningen; jongeren 12 tot 25 jaar Naar leeftijd, geslacht en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71000ned

Strafrechtelijke afdoeningen; jongeren 12 tot 25 jaar Naar leeftijd, geslacht en regio