Dataset

Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf (vanaf 02-11-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat een selectie van variabelen uit de zogeheten Tenuitvoerlegging Persoonsgebonden straffen/ Gevangeniswezen (TULP/GW)-registratie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Van alle gedetineerden is opgenomen wat het zwaarste delict was waarvoor zij in een bepaald jaar gedetineerd zijn geweest. Iedere regel vertegenwoordigt een gedetineerde.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verstrekt het CBS drie soorten bestanden: alle personen die in een bepaald jaar instromen in detentie, alle personen die in een bepaald jaar uitstromen uit detentie en alle personen die op 31 december van een bepaald jaar gedetineerd zijn. Dit bestand bevat personen die één of meerdere keren voorkomen in het instroombestand, uitstroombestand en/of populatiebestand van het betreffende jaar. Het is mogelijk dat één persoon in één jaar meerdere keren gedetineerd is geweest. Dit is echter niet terug te vinden in dit bestand, waarin elke persoon maar 1 keer voor kan komen. Van elke persoon is bepaald wat het zwaarste delict is waarvoor deze persoon in het betreffende jaar gedetineerd is geweest. De delicten zijn ingedeeld op basis van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010. In de meeste gevallen is het zwaarste delict juist bepaald. Een persoon kan echter binnen één detentie straffen voor verschillende delicten uitzitten. In enkele gevallen kan het voorkomen dat het zwaarste delict niet geregistreerd staat in de bronbestanden en een persoon een lichter misdrijf als zwaarste misdrijf toegewezen krijgt.

Populatie

In dit bestand bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar strafrechtelijk gedetineerd zijn geweest.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080331b11

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier