Dataset

Strafrecht; kerncijfers 1994-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over kantonstrafzaken, rechtbankstrafzaken en beschikkingen van het Centraal Justitieel Incassobureau op grond van de Wet Mulder. Zowel de kanton- als de rechtbankstrafzaken worden onderverdeeld in ingeschreven strafzaken, beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) en afdoeningen door de rechter. De afdoeningen door OM en rechter worden verder uitgesplitst naar enkele soorten beslissingen. Bij de afdoeningen door de rechter van rechtbankstrafzaken zijn de voegingen ter zitting niet in de aantallen meegeteld. De beschikkingen Wet Mulder betreffen de instroom van beschikkingen en deze worden onderverdeeld naar de overtreding die aanleiding was voor de beschikking.

De rechtbanken gaan geleidelijk over naar een nieuw registratiesysteem. Deze overgang brengt met zich mee dat de bestanden tijdelijk niet volledig zijn. Om die reden zijn cijfers over schuldigverklaringen en vrijspraken in kantonstrafzaken over 2009 t/m 2013 vooralsnog niet opgenomen in deze publicatie. Cijfers over kantonstrafzaken in 2014 en 2015 zijn in het geheel niet beschikbaar.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1994

Status van de cijfers: De cijfers over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 januari 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017: De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond. De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken. De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37340

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37340

Kerncijfers strafrecht: kantonstrafzaken, rechtbankstrafzaken en beschikkingen Wet Mulder.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37340

Kerncijfers strafrecht: kantonstrafzaken, rechtbankstrafzaken en beschikkingen Wet Mulder.