type-icon

Dataset

Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 31/01/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie en omzet in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid), SBI 2008 sectie B - E. De gegevens zijn verder onderverdeeld naar branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Daarnaast zijn ook de seizoengecorrigeerde- en gemiddelde dag ontwikkelingen opgenomen voor omzet en productie. Door de maanduitkomsten te schonen voor seizoen- en werkdageffecten kunnen maand op maandontwikkelingen vergeleken worden zonder storende seizoen- en werkdageffecten. Daardoor kunnen alle maanden direct met elkaar worden vergeleken en kan ook de onderliggende trendmatige ontwikkeling makkelijker worden gevolgd.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met september 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2005 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens van 2018 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door de tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100 (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81810NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81810NED

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81810NED

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100