Dataset

Consumptieve bestedingen; 1995-september 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Mutaties, indexcijfers, aandelen, waarden van consumptie door huishoudens en van werkelijke individuele consumptie naar goederen 1995 - 2004, Kw I 1995 - Kw III 2005, jan. 1995 - sep. 2005. Gewijzigd op 15 februari 2007. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71052NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71052NED

Mutaties, indexcijfers, aandelen, waarden van consumptie door huishoudens en van werkelijke individuele consumptie naar goederen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71052NED

Mutaties, indexcijfers, aandelen, waarden van consumptie door huishoudens en van werkelijke individuele consumptie naar goederen