type-icon

Dataset

Personen met een uitkering; soort uitkering, 2007-2015 september

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 20/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Het betreft uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand, bijstandsgerelateerde uitkeringen en uitkeringen voor het algemeen ouderdomspensioen.
Het aantal personen dat een uitkering voor het algemeen ouderdomspensioen ontvangt is vanaf 2014 in de tabel opgenomen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meerdere uitkeringen. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of uitkeringen van verschillend type (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers over de perioden 2007 t/m vierde kwartaal 2013 zijn definitief. De cijfers over het eerste kwartaal 2014 tot en met derde kwartaal 2015 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 mei 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80792ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80792ned

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80792ned

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort