Dataset

Bouwvergunningen; nieuwbouw naar soort gebouw 1990-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunningen met activiteit bouwen') . In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de bouwsom, inhoud, oppervlakte en het aantal verleende vergunningen van nieuwe gebouwen. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar soort gebouw en de bestemmingen marktsector en budgetsector. De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met december 2016.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017: Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:

  • De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
  • Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
  • Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
  • Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70847ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70847ned

Bouwsom, inhoud, oppervlakte en aantal vergunningen naar woongebouwen, bedrijfsgebouwen, marktsector en budgetsector

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70847ned

Bouwsom, inhoud, oppervlakte en aantal vergunningen naar woongebouwen, bedrijfsgebouwen, marktsector en budgetsector