Dataset

Waarde verleende bouwvergunningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Waarde verleende bouwvergunningen nieuwbouw; woning - en utiliteitsbouw naar opdrachtgever, provincie januari 1995 - december 2001 Gewijzigd op 30 mei 2002. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37817

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37817

Waarde verleende bouwvergunningen nieuwbouw; woning - en utiliteitsbouw naar opdrachtgever, provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37817

Waarde verleende bouwvergunningen nieuwbouw; woning - en utiliteitsbouw naar opdrachtgever, provincie